+48 77 439 77 29
EU

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agnieszka Żurakowska, w dniu 24.09.2018r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wprowadzenie innowacji usługowych, marketingowych oraz organizacyjnych w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej".

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowite koszty projektu: 2 205 373,15 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 856 957,17 zł

  

Przedmiot projektu stanowi rozbudowa Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w celu wprowadzenia innowacji usługowych, marketingowych oraz organizacyjnych na skalę kraju. Głównymi odbiorcami wdrażanych innowacji będą osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności, osoby starsze oraz rodziny z dziećmi (w tym rodziny zastępcze).

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji usługowych, marketingowych oraz organizacyjnych w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej związanych z zastosowaniem unikatowych na skalę kraju usprawnień dla grup z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ( ruchowych, niedowidzących, niedosłyszących oraz osób starszych) i zdobycie miana "Hotelu bez barier".

  

Celami szczegółowymi projektu są:

- wdrożenie innowacji w obszarze usługowym poprzez utworzenie sali konferencyjnej wyposażonej w windę i w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie restauracji i recepcji poprzez wymianę wyposażenia meblowego oraz zorganizowanie miejsca umożliwiającego samodzielne dokonanie rezerwacji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

- wdrożenie innowacji nietechnologicznych (marketingowych) poprzez utworzenie strony internetowej w 4 językach, dostosowanej do potrzeb osób słabowidzących poprzez

potwierdzenie wyboru opcji w systemie głośnomówiącym, stworzenie programu lojalnościowego aktywizującego grupy osób niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć),

- wdrożenie innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych) dzięki utworzeniu stanowiska pracy: opiekun osób niepełnosprawnych,

- wzrost osiąganych przychodów,

- zwiększenie udziału innowacyjnych usług na rynku krajowym,

- wydłużenie sezonu turystycznego dzięki ciekawej oraz nowej na rynku ofercie